Als gebruiker van de systemen van Hobbyscoop neem je deel aan onze experimenten. Dit betekent dat de communicatie die je via de Hobbyscoop systemen voert publieke informatie is. Deze wiki pagina geeft uitleg over het relayeren van gesprekken (de QSO’s) die plaatsvinden op onze systemen en de terugluisterfunctie.

Relaisfunctie

repeaterDe systemen van Stichting Scoop Hobbyfonds hebben de primaire functie om radiocommunicatie mogelijk te maken tussen radiozendamateurs. Hiervoor worden hun signalen her-uitgezonden, ook wel relayeren genoemd. Relayeren van signalen zoals bedoeld bij de systemen van Stichting Scoop Hobbyfonds is gedefinieerd als volgt:

het niet-selectief herhalen van de informatie die door geregistreerde radiozendamateurs is aangeboden.

Signalen van de systemen zijn in een groot gedeelte van Nederland vrij, publiek en ongecodeerd te ontvangen.

Terugluisteren

recorderBehalve de relaisfunctie bieden de systemen ook een aantal additionele functies die het experiment ondersteunen. Aan deze functies is onlosmakelijk verbonden dat de informatie opgeslagen wordt voor hergebruik. De volgende gegevens worden hiertoe opgeslagen:

 • De gesproken informatie
 • De tijdstippen van de gesprekken.
 • De signaalsterktes op onze ontvangers

De informatie wordt non-selectief opgeslagen en er is geen relatie met specifieke gebruikers. Uitgezonderd hierop is de informatie die de gebruiker zelf doorgeeft, zoals de roepletters (callsign)

De opgeslagen informatie wordt gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het relayeren (herhalen) van gesprekken, ook wel de repeaterfunctie genoemd.
 • Beschikbaar maken van de terugluisterfuncties voor gebruikers.
 • Voor evaluatiedoeleinden door beheerders.

Door gebruik te maken van de systemen van Stichting Scoop Hobbyfonds conformeert de gebruiker zich eraan dat zijn signaal herhaald en opgeslagen wordt en dat deze in het publieke domein beschikbaar is.

Wettelijke kaders

Algemene gespreksinformatie die via een publiek domein beschikbaar is mag worden gedeeld zonder wettelijke beperking indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 1. De informatie is niet-selectief. Dit wil zeggen dat niet doelgericht een persoon wordt opgenomen.
 2. Gebruikers hebben zich in voldoende mate op de hoogte kunnen stellen dat hun gesprekken worden gerelayeerd danwel opgeslagen en gedeeld.

Aan beide voorwaarden wordt in het geval van de systemen van Stichting Scoop Hobbyfonds geheel voldaan:

 • De gedeelde informatie is continue, niet-selectief en bevat geen door de host verstrekte informatie over de deelnemers.
 • Via haar systemen wordt in gesproken woord verwezen naar de officiële website van Stichting Scoop Hobbyscoop voor nadere informatie.
 • Via de website www.hobbyscoop.nl wordt in de disclaimer verwezen naar de artikelen die betrekking hebben op de relaisfunctie, opslag en terugluisteren.

Privacy?

PrivacySoms komt de vraag voorbij hoe het gesteld is met privacy.

De primaire functie van een relaisstation is, al dan niet vertraagd, het heruitzenden of streamen van de gesprekken via haar systemen. Iedere radiozendamateur wordt geacht te weten dat zijn uizending via het relaisstation opnieuw wordt uitgezonden. Ook hier geldt dat de stichting hierover meer dan voldoende informatie verstrekt aan haar gebruikers.

Verder is een algemeen gegeven dat de uitzending van een radiozendamateur aan regelgeving onderhevig is, opgelegd door het Agentschap Telecom. Hierin staat onder meer dat de uitzendingen van radiozendamateurs niet gecodeerd mogen zijn en daarmee vrij te ontvangen door derden. Anders gezegd, de uitzendingen zijn publiek domein. Aan dit grondbeginsel verandert in het geval van een repeater niets, op publieke uitzendingen is de privacywetgeving niet van toepassing.

Ten aanzien van de opgeslagen informatie geldt tevens dat de gegevens, afkomstig uit het publieke domein, niet refereert naar een specifieke gebruiker of enige technische voorziening kent waardoor een specifieke persoon gekenmerkt wordt. Daarom is ook hierop de privacywetgeving niet beperkend.

Heb je er toch om persoonlijke redenen problemen mee dat jouw gespreken heruitgezonden worden of terug te luisteren zijn, dan adviseert Stichting Scoop Hobbyfonds om niet van haar systemen gebruik te maken.

Opnames als bewijsmateriaal

Indien opnames gemaakt zijn bestaan er twee situaties: de opname in het publieke domein (bijvoorbeeld een radio uitzending) en die niet als publiek domein zijn aangemerkt (een privé situatie of gesloten netwerk). Voor beide gelden specifieke regels voor het gebruik van opnames als bewijsmateriaal. Zo geldt bijvoorbeeld voor opnames die niet in het publieke domein zijn gemaakt de regel dat de tegenpartij die de opname als bewijsmateriaal overlegt, zelf onderdeel dient te zijn van het gesprek. Opnames van uitsluitend derden in besloten kring is niet toegestaan en zelfs strafbaar.

De terugluisterfunctie die bestaat voor de systemen van de stichting bevatten publieke informatie. Aangezien deze informatie algemeen van aard en niet-selectief is is deze in de aangeboden vorm ongeschikt als bewijsmateriaal. Indien derden besluiten om de publieke bron te gebruiken om hieruit zelf een opname te maken als bewijsmateriaal geldt voor deze persoon de situatie voor opnames niet in het publieke domein.